Phương thức vận chuyển

Ngay sau khi xác nhận mua bán giữa 02 bên, chúng tôi tiến hành giao hàng theo như thỏa thuận.

1. Phương thức vận chuyển
  • Vận chuyển bằng dịch vụ xe tải chuyên dụng : Áp dụng với khách hàng trong phạm vi bán kính bất kỳ
  • Vận chuyển bằng xe tải nhỏ, xe ba gác: Đối với các sản phẩm kích thước nhỏ hoặc đối với những đoạn đường cấm xe tải lưu thông.
2. Các giấy tờ kèm theo hàng hóa khi gửi
  • Phiếu xuất kho kiêm biên bản bán hàng.